fbpx

Vill du jobba hos oss?

Kom och jobba med oss!

Vi är ett nystartat tjänste- och bemanningsföretag med inriktning på att förmedla jobb till dig som är pensionär, har fyllt 65 år och som vill jobba lite extra.

Vi söker medarbetare inom hela stockholmsområdet.

Vi förmedlar i huvudsak hushålls- och hantverkstjänster, men vi är också intresserade av dig som har andra kompetenser. Så tveka inte att höra av dig oavsett vad du arbetat med innan pensioneringen.

Gå gärna in på ”våra tjänster” här på hemsidan så ser du mer om vad vi gör. Vi tycker också att kvalitet och yrkesetik är viktigt och hoppas att du tycker detsamma.  

Att arbeta som pensionär är fördelaktigt

Det är fördelaktigt att jobba lite extra som pensionär. Är du avtalspensionär, dvs född 1956 eller tidigare och arbetar efter att du fyllt 66 år, har du rätt till förhöjt jobbskatteavdrag och ett högre grundavdrag på din lön.  På en arbetsinkomst upp till 226 000 kronor per år betalar du som fyllt 66 år som mest cirka 8 procent i skatt. (Mer om detta kan du läsa på pensionsmyndighetens hemsida https://www.pensionsmyndigheten.se).

Vi hjälper gärna till

Skatter kan vara krångligt. Du måste ta hänsyn till gränser för när du behöver betala statlig skatt, om du har tjänstepension eller andra omständigheter som garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd etc.

Tycker du det är krångligt att sätta dig in i skatteverkets och övriga myndigheters regelverk? Vi hjälper gärna till och informerar vid det personliga möte som hålls om du anmält intresse för att jobba hos oss.

Det ska vara tryggt att jobba hos oss

Vi värnar en bra arbetsmiljö och din säkerhet. Alla uppdrag vi förmedlar är avtalsbundna. Det borgar för att både våra uppdragsgivare och du som uppdragstagare vet förutsättningarna. Skulle olyckan ändå vara framme har vi tecknade ansvarsförsäkringar.

Pensionärer som jobbar mår bättre!

Det finns forskning som visar att dagens pensionärer är väsentligt mycket piggare idag än vad nyblivna pensionärer var för några tiotals år sedan. Den kognitiva förmågan (hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information) avtar dock snabbt om man inte hela tiden tränar hjärnan. Det betyder att du som jobbar lite extra som pensionär håller hjärnan i trim och samtidigt får ett ekonomiskt tillskott och möjligheter till en aktivare fritid.