fbpx

Nyhetsbrev nr 2/2020

Med tillönskan om ett vanligare år…

Att tillönska en god jul och ett gott nytt år har en djupare innebörd i år. Julfirandet kan bli annorlunda än vanligt, och vår önskan om ett gott nytt år känns som något mer än en enkel fras. Vi hoppas verkligen på ett bättre – eller mer vanligt – år att se fram emot.

Med detta vill vi från Team WeRseniors önska dig allt gott, och vi ser fram emot att samverka med dig under det kommande och som vi alla hoppas på, mer vanliga 2021!

Kent Carlsson
Team WeRseniors

PS. Istället för att skicka ett vanligt julkort till dig skänker vi en slant till Läkare Utan Gränser. De, och
framför allt de människor de hjälper, har ett stort behov av stöd. Du kan läsa mer om dem här: https://lakareutangranser.se/stod-oss/ge-en-gava

Nya regler gör det förmånligare att anlita seniorer

Nu från årsskiftet utvidgas rutavdraget med flera nya tjänster samtidigt som taket för avdraget höjs från nuvarande 50 000 till 75 000 kronor. Det betyder att många av de kunder som kommer att anlita oss kommer att kunna göra rutavdrag för de tjänster som vi erbjuder.

Rutavdraget utvidgas till att omfatta även dessa tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Förändringarna som ingick i regeringens budgetproposition bygger på ett delbetänkande från rut-utredningen. Förändringarna ska träda ikraft 1 januari 2021 och beräknas ha en offentligfinansiell kostnad på 0,27 miljarder kronor.

Vi kommer efter nyår att börja marknadsföra dessa tjänster. Hör av dig om du är intresserad av att utföra någon eller några av de nya tjänsterna!

Bättre hemsida om ökad marknadsföring

Trots att vi och vår bransch just nu påverkas starkt av det rådande Corona-läget, satsar vi på att intensifiera vår marknadsföring. Vi tror att det är bra att synas mycket redan nu för att öka kännedomen om vårt varumärke inför ett ljusare läge.

Vad gäller vår hemsida har den som ni kanske sett inte varit 100-procentigt bra, vilket beror på teknikstrul och begränsningar i nuvarande plattform. Vi kommer därför inom kort att byta till en plattform som fungerar bättre och ger oss mer möjligheter att synas på ett bra sätt.